Välkommen till GEMME SVERIGE!


Vad är GEMME SVERIGE?

GEMME XXXXX är en nationell ideell organisationsdel av ett europeiskt nätverk som syftar till att samla domare från medlemsstaterna antingen Europeiska unionen eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) inklusive Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island.

GEMME-medlemmar tror att främja och utveckla alternativa tvistlösningsmetoder, och i synnerhet juridisk medling, är ett första krav på att göra rättvisa effektivare och stilla.

Föreningen gäller professionella eller icke-professionella domare, vare sig i ämbete eller hedersmedlem.
Det handlar också om de domstolar där dessa domare arbetar, enligt de möjligheter som de ger enligt de bestämmelser som reglerar dem.

GEMMEs mål

  • Främja, inom varje medlemsstat i unionen, liksom inom Efta, närmandet av domare som arbetar för medling, i syfte att stärka och förbättra sin praxis.
  • Utbyte, inom varje EU-medlemsstat, liksom inom Efta, praxis och erfarenheter inom förmedling, förlikning eller annan alternativ tvistlösningsmetod.
  • Bidra till utvecklingen av medling och alternativa tvistlösningsmetoder genom att delta i reflektioner och arbete i de europeiska institutionerna och Eftas verksamhet genom att arbeta för att främja undervisning i medling och alternativa tvistlösningsmetoder under lagstudier och utbildning av domare och advokater, genom att göra dem kända för yrkesverksamma och medborgare genom att delta i definitionerna av medlareutbildning och genom att samarbeta i den.
  • Stödja på något sätt domarna i deras individuella tillvägagångssätt till förmån för medling och uppmuntra deras utbildning med tanke på dess relevanta och effektiva användning, liksom alla andra alternativa metoder för att lösa konflikter som är lagligt tillåtna.

Senaste artiklarna om GEMME Europe

Fermer le menu